Bóg się rodzi, moc truchleje... – opłatek w branickim szpitalu

W dniu 19 grudnia 2017 roku w odświętnie przystrojonej sali gimnastycznej branickiego szpitala odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe. Przybyłych Gości, Pacjentów, obecnych i emerytowanych Pracowników szpitala powitał Dyrektor Krzysztof Nazimek.

Goście na spotkaniu opłatkowym

Goście na spotkaniu opłatkowym

Wśród zaproszonych Gości byli m.in.: ks. bp Paweł Stobrawa, Sebastian Baca Wójt Gminy Branice,  Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI, dr Benedykt Pospiszyl Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Branicach i Członek Zarządu Powiatu Głubczyckiego, Barbara Piechaczek Dyrektor Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Małgorzata Jaskółka Członek Rady Społecznej Szpitala w Branicach, Adam Jakubowski Dyrektor Powiatowego Szpitala w Głubczycach, s. Magdalena Gumienny Dyrektor Świetlicy Środowiskowej ZIARENKO w Branicach, s. Gabriela Polińska Dyrektor Przedszkola Katolickiego w Branicach, Przedstawicielki Stowarzyszenia BRANICZANKI, Przedstawiciele Koła Emerytów w Branicach, Zenobia Majewska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach i Aneta Prelc Wicedyrektor SP oraz wielu innych.

Dyrektor szpitala Krzysztof Nazimek

Dyrektor szpitala Krzysztof Nazimek

Dyrektor Krzysztof Nazimek w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z działalności szpitala w roku 2017. Szpital na remonty i inwestycje przeznaczył 1 456 000 zł. Pieniądze pochodziły z następujących źródeł: środki własne – 913 000 000 zł., z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano – 93 000 zł. (dotacja na modernizację węzłów sanitarnych na oddziale B7) oraz z WFOŚiGW w Opolu – 450 000 zł. (pożyczka na zakup agregatu prądotwórczego).

Do ważniejszych zadań remontowo-inwestycyjnych zrealizowanych w minionym roku należą:

– modernizację oddziału D2: wartość zadania - 250 000 zł.
– wykonano system oddymiania dwóch klatek schodowych w pawilonie C: wartość zadania - 195 000 zł.
– przebudowa chodnika wraz z zamontowaniem nowego oświetlania zewnętrznego przy pawilonie B: wartość zadania – 78 000 zł.
– modernizacja placu przy budynku kotłowni: wartość zadania – 40 000 zł.
– wykonanie sieć bezprzewodowej Wi-Fi w pawilonie B: wartość zadania – 33 000 zł.
– wykonano częściowe naprawy dachów na Pawilonach C, J oraz dobiega końca naprawa dachu w pawilonie K: wartość zadań – 135 000 zł.
– dobiega końca remont budynku i przebudowa rozdzielnicy głównej RGNN z wymianą agregatu prądotwórczego: wartość zadania – 480 000 zł.
– dobiega końca modernizacja dwóch węzłów sanitarnych na oddziale B-7: wartość zadania – 120 000 zł.
– zakupiony został sprzęt medyczny na oddziały szpitalne (łóżka szpitalne 22 szt., stół trakcyjny 3D PLATINUM, wózek reanimacyjny BAILIADA + VGE, 8 wózków inwalidzkich VERMEIREN JAZZ S50) na łączną kwotę – 98 000 zł.
– zakupiono samochód osobowy do przewożenia pacjentów na badania do placówek leczniczych (Dacia Dokker) koszt zakupu – 47 500 zł.
– zakupiono sprzęt komputerowy (komputery, drukarki) na łączną kwotę – 23 000 zł.

Do ważniejszych zadań planowanych do realizacji w roku 2018 należą:
– termomodernizacja pawilonu C, koszt zadania około 2 500 000 zł.
– termomodernizacja pawilonu D, koszt zadania około 2 000 000 zł.
– wymiana wykładziny podłogowej na oddziale Rehabilitacji Neurologiczne i Oddziale C, koszt zadania około 220 000 zł.
– wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w pawilonie D, koszt około 220 000 zł.
– wykonanie placu spacerowego przy pawilonie B, koszt około 1 500 000 zł.
– wyburzenie warsztatów i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu, koszt około 1 900 000 zł.
– modernizacja węzłów sanitarnych na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, koszt około 150 000 zł.
– modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie szpitala, koszt około 450 000 zł.
– przebudowa pomieszczeń w budynku administracji z przeznaczeniem na przychodnię zakładową, koszt około 90 000 zł.
– modernizacja przyłącza zasilania w energię elektryczną pawilonu C, koszt około 50 000 zł.
– utworzenie nowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w pawilonie A, koszt około 120 000 zł.
– wykonanie systemu wentylacji w węzłach sanitarnych oraz w pomieszczeniach dla palących w pawilonie D, koszt około 25 000 zł.

Na zakończenie Dyrektor K. Nazimek opowiedział krótko o działalności Pracowni Terapii Zajęciowej:
– Luty – „Bal u Królowej Śniegu” – zabawa karnawałowa dla pacjentów branickiego i opolskiego szpitala.
– Marzec – Kiermasz Wielkanocny dla Pielgrzymów z Dobrzenia Wielkiego, Skorogoszczy i Chrząszczyc „Śladami Tragedii Górnośląskiej”.
– Marzec – Kiermasz Wielkanocny dla Mieszkańców Gminy Branice.
– Maj – Jako jedyni w Polsce branicki szpital wziął udział w RUN 4 Unity 2017 – „W Światowym Biegu dla Pokoju".
– Czerwiec – I Szpitalny Turniej Szachowy w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej o Puchar Dyrektora Szpitala.
– Sierpień – w dniach 12-15 sierpnia pracownie wzięły udział w I Targach Odnowy Wsi w Pilszczu, gmina Kietrz „Spichlerz Opolszczyzny”, gdzie otrzymały nagrody: I Nagroda za najpiękniejsze stoisko – 1000 zł. i III Nagroda za tort lawendowy – 300 zł.
– Wrzesień – Wystawa Prac Pacjentów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
– Wrzesień – Biesiada dla Pacjentów i ich rodzin w stylu azjatyckim.
– Październik – II Turniej Szachowy o puchar Dyrektora Szpitala.
– Grudzień – Kiermasz Bożonarodzeniowy dla Mieszkańców Gminy Branice.
– Grudzień – Kiermasz Bożonarodzeniowy w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.

W minionym roku 2017 r. branicki szpital odwiedziły 1724 osoby, a byli to Goście z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Anglii i Izraela.

Po wystąpieniu Dyrektora Krzysztofa Nazimka, kolejnym punktem programu spotkania był występ terapeutów zajęciowych i chorych, którzy zaśpiewali składankę najpiękniejszych kolęd. Do śpiewu dołączyło się również wielu z przybyłych na spotkanie gości.

Kolędy i pastorałki przepięknie zaśpiewali terapeuci i chorzy

Kolędy i pastorałki całym sercem zaśpiewali terapeuci i chorzy

Po występie ks. bp Paweł Stobrawa wygłosił przepiękną mowę o tradycji Bożego Narodzenia i znaczeniu tego faktu, że Syn Boży wcielił się w człowieka, żył i umarł jak człowiek. Po wspólnej modlitwie biskup Paweł Stobrawa w towarzystwie ks. dziekana Alojzego Nowaka poświęcił opłatki, którymi wszyscy się dzielili składając sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

O świętach Bożego Narodzenia przepięknie mówił biskup Paweł Stobrawa

O świętach Bożego Narodzenia przepięknie mówił biskup Paweł Stobrawa

Życzenia i dzielenie się opłatkiem, to najpiękniejsza część spotkania

Życzenia i dzielenie się opłatkiem, to najpiękniejsza część spotkania

Gospodarze zadbali również o to, by Goście nie wychodzili głodni ze spotkania i ustawili szwedzki stół z ciastami, owocami i napojami, przy którym jeszcze przez dłuższy czas toczyły się serdeczne rozmowy.

Hieronim Śliwiński

 

Rocznice konsekracji bpa Józefa Nathana i bazyliki w Branicach

Wyjątkowe wydarzenia z dnia 3 i 4 czerwca 2017 roku dla „Miasteczka Miłosierdzia” to niewątpliwie świętowanie 85 rocznicy konsekracji Bazyliki Świętej Rodziny i 74 rocznicy konsekracji biskupiej ks. Józefa Marcina Nathana.

Rocznica konsekracji bpa Józefa Nathana i bazyliki w Branicach

85 rocznica konsekracji Bazyliki Św. Rodziny w Branicach to nie inaczej jak 85 lat działania Łaski Bożej w Sakramentach i w posłudze kapłańskiej wielu duszpasterzy. Stąd bardziej rozumiemy i czujemy modlitwę prefacji, gdy kapłan śpiewa ją kończąc „dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni i zjednoczeni z wszystkimi Świętymi, wysławiamy Ciebie wołając: Święty, Święty, Święty...”

Przed 74 laty w poświęconej Bogu Bazylice św. Rodziny w Branicach Święty, święty, święty uroczyście i w pełni dziękując, uwielbiając Boga modlił się Biskup Józef Marcin Nathan. Przyjęcie święceń biskupich, czyli konsekracja biskupa to dla ks. Józefa Marcina Nathana powołanie w powołaniu, przecież każdy Biskup jest następcą apostołów.

Obie uroczystości czyli 85 rocznica konsekracji Bazyliki św. Rodziny w Branicach i 74 rocznica święceń biskupich bpa Józefa Marcina Nathana, to niewątpliwie czas łaski i święta okazja by w Miasteczku Miłosierdzia pooddychać niebem.

W sobotę 3 czerwca o godz. 17.00 byliśmy świadkami i uczestnikami koncertu chóru Schola Cantorum Opoliensis Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu składającej się ze studentów kierunku kapelmistrzowskiego oraz koncertu chóru z Vrbna pod Pradědem w Czechach. Dla urozmaicenia i wzbogacenia tego wieczoru zagrała również młodzieżowa orkiestra dęta.

Koncert chóru Schola Cantorum Opoliensis

Koncert był wzbogacony i niejako dopełniony tekstem nowej książki autorstwa Maurusa Starka „Bogaty w miłosierdzie” Droga życia Józefa Marcina Nathana. Książka jest napisana w taki sposób w jaki Stark postrzegał postać Biskupa Nathana spotykając się z Nim. Dzięki treści tej nowej publikacji przetłumaczonej przez ks. Jana Piechoczka oraz p. Urszulę Sipel-Wiecha iodczytywanej z przejęciem i pasją przez p. Sipel świątynia branicka znów niejako oddychała nathanową troską.

W niedzielę 4 czerwca w Uroczystość Zesłania Ducha świętego o godz. 10.30 uroczystą Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem Arcybiskupa Alfonsa Nossola kościół w Branicach uwielbiał Boga za wielkie rzeczy jakie Bóg tutaj dokonał na nieodległej przecież przestrzeni czasu. Główny celebrans to arcybiskup Alfons Nossol, tuż obok prałat ks. Wolfgang Grocholl ze Stuttgartu, ks. Jan Piechoczek i ks. Alojzy Nowak proboszcz parafii św. Rodziny w Branicach. Była to także okazja do świętowania 60 rocznicy święceń kapłańskich arcybiskupa Alfonsa Nossola jak i księży gości. W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup nawiązał do obchodzenia ważnych świąt i wydarzeń w kościele jak i do charyzmatu życia bpa Józefa Marcina Nathana.

Kwiaty od Stowarzyszeniavdla miłych Gości

Członkowie Zarządu naszego Stowarzyszenia kwiatami i dobrym słowem podziękowali ks. arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi, ks. prałatowi Wolfgangowi Grochollowi, ks. Janowi Piechoczkowi oraz Urszuli Sipel-Wiecha i innym gościom.

Oprawę Eucharystii swoim śpiewem uświetnił Chór Lekarzy MEDICANTO pod batutą Elżbiety Willim.  Po Mszy świętej chór MEDICANTO dał krótki pokaz swoich możliwości wokalnych. Niezwykła ekspresja dyrygentki i żywe zaangażowanie chórzystów wywołało wiele emocji, wzruszeń. Owacje, kwiaty i niejedna łza w oku, to tylko niewielkie zewnętrzne wyrazy gratulacji i satysfakcji.

Hieronim Śliwiński

 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI

 

W dniu 21 lutego 2017 r. w sali kominkowej budynku administracji Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bpa Józefa Nathana odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI.

Na wstępie poruszono dwa tematy, które zdawały się najbardziej aktualne, udział stowarzyszenia w projekcie obywatelskim trzech powiatów celem uzyskania środków na modernizację Izby Pamięci ks. Biskupa Józefa Nathana oraz Msza Święta w pierwszą rocznicę śmierci s. Anny Marzec (SM Joachimy) współzałożycielki
i wieloletniej prezes stowarzyszenia.

Później podjęto normalne procedury Walnego Zgromadzenia tzn. Zofia Humeniuk przedstawiła porządek obrad, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym została Zofia Humeniuk, funkcję sekretarza pełniła Jolanta Brzeszczak. Pani Zofia Humeniuk odczytała sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2016. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał p. Józef Małek. Obydwa sprawozdania po krótkiej dyskusji  zostały przyjęte jednogłośnie. Zgromadzeni udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2016.

W trakcie zebrania nakreślono również plan działania na rok 2017, w którym znalazły się m.in. następujące punkty:
– Modernizacja Izby Pamięci Biskupa J. Nathana ze środków pozyskanych z projektu obywatelskiego;
– Wydanie publikacji poświęconej metaloplastyce prof. Uthingera znajdującej się w bazylice Św. Rodziny;
– Ufundowanie wycieczki dla chorych leczących się w branickim szpitalu oraz wspieranie imprez dla nich organizowanych;
– Promocja stowarzyszenia (aktualizacja  i wydanie broszury o stowarzyszeniu oraz specjalnego znaczka);
– Współpraca z Dyrekcją szpitala.

W trakcie zebrania wspominano zmarłą s. Annę Marzec i zrodził się pomysł aby w Izbie Pamięci Biskupa J. Nathana utworzyć niewielką wystawę poświęconą jej osobie. Przewodniczący zebrania p. Z. Humeniuk przedstawiła również zgromadzonym listę osób, które wyraziły chęć wstąpienia do stowarzyszenia. Zostały one przyjęte gorącymi oklaskami.

Hieronim Śliwiński

Początek drogi na ołtarze

W dniu 30 stycznia 2017 roku przypadła 70. rocznica śmierci Biskupa Józefa Marcina Nathana. Z tej okazji w niedzielę 5 lutego w bazylice Św. Rodziny w Branicach odbyła się uroczysta Msza Święta, którą celebrował ks. bp Andrzej Czaja – Ordynariusz Diecezji Opolskiej w asyście ks. dra Arnolda Dreschlera – Dyrektora CARITAS Diecezji Opolskiej, ks. Jana Larischa – Dyrektora CARITAS Diecezji Ołomunieckiej, ks. Waldemar Klinger – Dyrektora Wydawnictwa Św. Krzyża w Opolu, ks. Alojzego Nowaka – Dziekana Dekanatu Branickiego.

W bazylice zgromadziło się wielu wiernych m.in. siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach i przybyłe z Czech siostry z Zakonu Jezusa Miłosiernego w Opawie, które przyjęły pod swój dach Biskupa Nathana wypędzonego w grudniu 1946 roku z Polski do Czech i opiekowały się nim aż do jego śmierci. Na mszę przybyli również Dyrekcja Szpitala na czele z Dyrektorem Krzysztofem Nazimkiem, delegacja Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI, przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala, Pracownicy, Pacjenci oraz Parafianie.

Przekazanie teczek z podpisami na ręce bpa Andrzeja Czai Delegacja Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI dziękuje biskupowi Andrzejowi Czai
Modlitwa przy sarkofagu Biskupa Józefa Nathana Pamiątkowe zdjęcie artystów po pięknym koncercie

Odświętny wystrój bazyliki mówił, że będzie to ważne wydarzenie. Przed ołtarzem przystrojonym kwiatami stał portret Biskupa Józefa Nathana, obok na stoliku leżały grube tomy dokumentów i chyba każdy zadawał sobie pytanie: co one zawierają? Odpowiedź nastąpiła pod koniec uroczystości.

Msza rozpoczęła się od obszernego referatu wygłoszonego przez ks. Arnolda Dreschlera, którego tematem była osoba śp. Biskupa Nathana i Jego niezwykłego dzieła. Szczególnie jego poświęcenia dla drugiego człowieka, cierpiącego, chorego, odrzuconego… To była Jego droga życia, którą sobie obrał i której był wierny po kres swych dni. Caritas Chrysti urget nos (Miłość Chrystusa przynagla nas) i jego też przynaglała do tworzenia rzeczy wielkich dla „tych braci najmniejszych”.

Pierwsze czytanie odmówił dyrektor Krzysztof Nazimek. Celebrujący Mszę św. biskup Andrzej Czaja w homilii mówił o tym kim człowiek powinien być z woli Boga: solą ziemi i światłem światłości co znakomicie ucieleśniał Biskup Józef Nathan tworząc rzeczy wielkie dla innych i obdarowując blaskiem swojego ducha ludzi odrzuconych, chorych i ubogich.

Po celebracji Mszy św. głos zabrał ks. dziekan Alojzy Nowak, który podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że po wielu latach starań prochy ks. bpa Józefa Nathana mogły powrócić do Branic. Przypomniał również, że gdyby nie pozytywne przemiany, które nastąpiły w szpitalu na przestrzeni ostatnich 10 lat, w trakcie których dyrektorem szpitala jest Krzysztof Nazimek, to nie byłoby do czego prochów Biskupa Nathana sprowadzać.

Z kolei głos zabrał ks. Waldemar Klinger – Dyrektor Wydawnictwa Św. Krzyża, który zainicjował za zgodą Diecezji Opolskiej akcję zbierania podpisów pod prośbą do Ordynariusza Opolskiego o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bpa Józefa Nathana. W swoim wystąpieniu ks. Klinger powiedział, że pomysł zrodził się jako odpowiedź na retoryczne pytanie, które padł po uroczystościach przeniesienia prochów bpa Nathana do Branic w dniu 8 listopada 2014 roku: I co dalej zrobić? Czy na tym ma się wszystko skończyć?  Akcja ruszyła. Na 522 parafie Diecezji Opolskiej odzew dało 109, w których zebrano ponad 11 tyś. podpisów. Ks.Waldemara Klingera odczytał protokół przekazania podpisów na ręce biskupa Andrzeja Czai. W ceremonii przekazania ksiąg z podpisami uczestniczyli: ks. Jan Larisch, ks. Arnold Dreschler, ks. Alojzy Nowak i dyrektor Krzysztof Nazimek.

Po tej podniosłej chwili do ołtarza podeszła delegacja Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI, która kwiatami i pięknym słowem podziękowała biskupowi Andrzejowi Czai za życzliwość okazywaną branickiemu szpitalowi i jego wielkiemu patronowi.

Po mszy wszyscy udali się do sarkofagu biskupa Nathana gdzie zmówiono modlitwę, a później wysłuchali koncertu grupy głubczyckich artystów, którzy zaprezentowali spektakl wokalno-muzyczny: Mszy cierpiących – WAŻNE, BY IŚĆ PRZED SIEBIE. Libretto napisał Jacek Pietrzyk – artysta plastyk i poeta z Głubczyc, zaś muzykę skomponował Józef Kaniowski, który również zaaranżował koncert. Koncert się podobał o czym świadczyły gorące oklaski i podziękowania od Biskupa Andrzeja Czai i ks. Alojzego Nowaka.

Hieronim Śliwiński